Amaç

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEBTAM)’nin kuruluş amacı; bilişim alanında başta mühendislik alanları olmak üzere disiplinler arası çalışmalara temel oluşturması için eğitim programları planlamak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri içeren bilişim alanındaki projelerde kurum içi ve kurum dışı işbirlikleri ve koordinasyona aracılık ederek üniversite-sanayi işbirliğini kolaylaştırmak, öğrencilerin bilişim alanındaki projelerine ev sahipliği yapabilecek teknolojik ve fiziksel altyapıyı sağlamak ve bilişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarım, yönetim ve kullanımı ile ilgili hizmet vermektir.

Merkezin Amaçlarının Ayrıntıları: