Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Kökten Ulaş BİRANT
Merkez Müdürü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi
Doç.Dr. Özlem AKTAŞ
Merkez Müdür Yardımcısı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi
Öğr. Gör. İsmail DÜŞMEZ
Merkez Müdür Yardımcısı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / İzmir Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Murat Erşen BERBERLER
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilgisayar Bilimleri Bölümü / Fen Fakültesi
Doç.Dr. Fehmi Burçin ÖZSOYDAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi
Doç.Dr.Ahmet ÖZKURT
Yönetim Kurulu Üyesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Mühendislik Fakültesi